Dijkstra van Dokkum Advocaten
Algemene informatie over het kantoor

Dijkstra van Dokkum Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Advocatenkantoor Dijkstra B.V. en Advocatenkantoor Van Dokkum die ieder de praktijk voor eigen rekening en risico uitoefenen. Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur en is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Het kantoor is voor de beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Advocatenkantoor Dijkstra B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 27313910. De statutaire zetel en vestigingsplaats van de B.V. is Den Haag. 

Advocatenkantoor Van Dokkum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54486521.

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden Dijkstra van Dokkum Advocaten van toepassing. U vindt onderaan elke pagina van deze website een link naar onze algemene voorwaarden.