Nieuws
Al het nieuws van rechtspraak.nl bij de hand!

Nieuws

Hieronder ziet u het nieuws uit de regio 's-Gravenhage
(Bron: www.rechtspraak.nl)

 • Vordering echtpaar stuit af op Wet politiegegevens

  De civiele voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank heeft vandaag beslist dat een echtpaar niet-ontvankelijk is in zijn vordering tot afgifte van beeldmateriaal van de man in een observatiecel op het politiebureau. De Wet politiegegevens (Wpg) heeft voor dit soort vraagstukken een speciale bestuursrechtelijke procedure voorgeschreven. Voor de burgerlijke rechter is dan geen rol (meer) weggelegd. Het echtpaar had dus een procedure moeten starten bij de bestuursrechter.

  Lichamelijke schade

  Tijdens zijn verblijf in de cel in Deventer in 2010 heeft de man zichzelf verschillende keren met zijn hoofd en lichaam tegen de deur en de wand van de cel gegooid. Als gevolg hiervan heeft de man (lichamelijke) schade opgelopen. Bij de man is later een stoornis vastgesteld. Het echtpaar vindt dat de schade had kunnen worden voorkomen of beperkt als de politieagenten eerder hadden ingegrepen. Om dat te kunnen aantonen in een gerechtelijke procedure - waarin zij schadevergoeding eisen van de Politie – willen zij dat het beeldmateriaal dat in en vóór de cel van de man is gemaakt aan hen wordt verstrekt.

 • Oud-politiefunctionaris veroordeeld voor omkoping

  Een 63 jarige man is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest omdat hij zich als politiefunctionaris heeft laten omkopen. Ook mag hij voor een periode van 5 jaar geen publiek ambt bekleden. Een 51-jarige medeverdachte kreeg 12 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk opgelegd.

  Oneervol ontslag

  Ruim tweeënhalf jaar heeft de 63-jarige man veelvuldig voor hem toegankelijke, vertrouwelijke informatie gedeeld met onder andere zijn medeverdachte. Ook heeft hij zijn geheimhoudingsplicht geschonden. De man is door de politie oneervol ontslagen.

  Geheimhoudingsplicht geschonden

  De 51 jarige medeverdachte is veroordeeld omdat hij de politieman heeft omgekocht en samen met hem de geheimhoudingsplicht heeft geschonden. De rechtbank tilt er zwaar aan dat beide mannen de integriteit van de politie in diskrediet hebben gebracht.

 • Aanzienlijke gevangenisstraffen voor groep woninginbrekers

  De rechtbank Den Haag heeft een groep woninginbrekers uit Gouda vandaag veroordeeld tot aanzienlijke gevangenisstraffen. De hoofdverdachte, een 22-jarige inwoner van Gouda, krijgt vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf voor in totaal 23 woninginbraken. De medeverdachten krijgen straffen variërend van 16 tot 40 maanden cel opgelegd.

  Door heel Nederland

  De man reed in 2017 met zijn medeverdachten in wisselende samenstelling ’s nachts door heel Nederland om in woningen van veelal hoogbejaarde mensen in te breken. Daarbij werden niet alleen woningen met sleutelkastjes uitgezocht maar ook ramen opengebroken. De verdachten schrokken er niet van terug om in slaapkamers waar mensen lagen te slapen kasten te doorzoeken op zoek naar sieraden en andere waardevolle spullen.

 • 4 jaar cel en tbs voor doodslag partner

  De rechtbank Den Haag heeft een  41-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn partner op 7 januari 2018. Vervolgens zaagde hij haar lichaam in stukken en verborg het in een kist op het balkon van zijn woning.

  Doodslag

  De rechtbank oordeelt dat niet bewezen kan worden dat er sprake was van voorbedachte raad. De man lijkt eerder gehandeld te hebben in een opwelling tijdens een heftige ruzie. Hiermee heeft hij zich schuldig gemaakt aan doodslag. Daarvoor wordt hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Volgens het rapport van het Pieter Baan Centrum was hij geheel ontoerekeningsvatbaar toen hij zich ontdeed van de stoffelijke resten.

  Straf

  De rechtbank is van oordeel dat de verdachte bestraft dient te worden voor zijn handelen voor zover hem dit kan worden toegerekend, dus voor de bewezen verklaarde doodslag. Op grond van zijn geestesgesteldheid rekent de rechtbank het doden van zijn partner in mindere mate aan de verdachte toe dan de officier van justitie. De rechtbank komt daarom tot een lagere gevangenisstraf dan geëist. Hierbij laat de rechtbank ook meewegen dat het van belang is dat de verdachte binnen afzienbare tijd behandeld kan worden.

 • 20 jaar cel voor doodslag bij een overval op 85-jarige vrouw

  De rechtbank Den Haag heeft vandaag een 44-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor een woningoverval waarbij een 85-jarige vrouw is komen te overlijden. De rechtbank is van oordeel dat de man bij deze overval tegenover deze hoog bejaarde vrouw zodanig gewelddadig heeft gehandeld dat hij ook de opzet had op de dood van zijn slachtoffer.

  Witwassen

  De man wordt ook veroordeeld voor het witwassen van de buit van de overval, de bankpassen, sieraden en gouden munten van het slachtoffer.

  De medeverdachte, zijn 35-jarige partner, is vrijgesproken van betrokkenheid bij de overval, maar voor het witwassen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden. Zij heeft namelijk de sieraden en gouden munten verkocht aan verschillende juweliers. Het stel is van de opbrengst samen op vakantie gegaan.

  Bewijs tegen de man

  De rechtbank heeft vastgesteld dat de man degene is die zeer kort na de overval geld heeft opgenomen met de gestolen bankpassen. Op een kussen dat op het slachtoffer lag is DNA-materiaal gevonden dat overeenkomt met dat van de man of een aan hem verwante man. Verder wijzen onder andere telefoongegevens en de afgelegde route van de auto van de man op zijn betrokkenheid bij de overval.

  Onvoldoende bewijs tegen medeverdachte

  De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat de medeverdachte betrokken is geweest bij de overval. In de woning zijn geen DNA- of andere sporen aangetroffen die in haar richting wijzen. Ook is niet gebleken dat er die avond meer dan één persoon in de auto van de man zat. De rechtbank gaat er daarom van uit dat de man in zijn eentje deze gruwelijke overval heeft gepleegd.

  Hogere straf

  De officier van justitie had een gevangenisstraf van 16 jaar geëist. De rechtbank is van oordeel dat deze eis onvoldoende recht doet aan de zaak waarbij een oudere vrouw op een zeer gewelddadige en gruwelijke wijze aan haar einde is gekomen en legt de man daarom 20 jaar gevangenisstraf op.

  Vrijspraak

  De rechtbank spreekt beide verdachten vrij van een woningoverval op een ouder echtpaar in Den Haag in juli 2016.

 • 6 jaar cel voor poging doodslag op collega

  De rechtbank Den Haag heeft vandaag een 50-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor een poging tot doodslag op zijn collega.

  Voor het leven getekend

  De man sloeg eind vorig jaar met een metalen staaf meerdere keren met kracht op het hoofd van zijn collega, die kort daarvoor een kwetsende opmerking zou hebben gemaakt. Alhoewel het slachtoffer na een tweede slag nagenoeg doodstil bleef liggen, heeft de man hem daarna nog negen keer geslagen met de staaf. Het slachtoffer is voor het leven getekend en zal naar verwachting nooit meer optimaal kunnen functioneren.

 • Langdurige gevangenisstraffen voor productie heroïne in kwekerij Bergschenhoek

  De rechtbank Den Haag heeft vandaag tien mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 9 jaar, 6 jaar, 5 jaar, 3 jaar, 18 maanden en 12 maanden  voor hun betrokkenheid bij de productie van heroïne op een kwekerij in Bergschenhoek.

  Laboratorium in kwekerij

  In deze kwekerij werd in de vroege ochtend van 17 augustus 2017 een heroïnelaboratorium aangetroffen. Hier werd morfine met behulp van azijnzuuranhydride en natriumcarbonaat omgezet in heroïne. Er was niemand aanwezig op dat moment. Op 29 september 2017 vond  een door de politie gecontroleerde aflevering van azijnzuuranhydride plaats. Een deel daarvan werd op 6 oktober 2017 aangetroffen in een garage in Bleiswijk. Daar was alles in gereedheid gebracht om heroïne te produceren. Uiteindelijk werden 12 verdachten aangehouden.

  Nachtelijke heroïneproductie

  Uit camerabeelden in combinatie met telefoongesprekken is gebleken dat in de periode vanaf mei 2017 tot 17 augustus 2017 in Bergschenhoek gedurende een aantal nachten heroïne is geproduceerd. Hierbij zijn meerdere mensen betrokken geweest die voor een deel onbekend zijn gebleven. De werkzaamheden in de kwekerij overdag, door legaal personeel, fungeerde als dekmantel voor de illegale praktijken in de avond, nacht en vroege ochtend.

  Criminele organisatie

  Negen mannen, onder wie vier broers en een zwager, maakten deel uit van een hechte criminele organisatie die zich bezig hield met de productie van heroïne. De andere man die is veroordeeld maakte geen deel uit van die organisatie. Hij was degene die met zijn bedrijf als tussenpersoon optrad bij de levering van de azijnzuuranhydride aan de organisatie.

  Tientallen kilo's heroïne geproduceerd

  Met de aangeschafte hoeveelheid azijnzuuranhydride konden honderden kilo’s heroïne worden geproduceerd. Naar het oordeel van de rechtbank staat vast dat de organisatie in ieder geval tientallen kilo’s heroïne daadwerkelijk heeft geproduceerd.
  De zoon en de ex partner van de hoofdverdachte zijn vrijgesproken.

 • Vrijspraak voor belediging Turkse president

  Een 64-jarige man uit Sittard is vandaag vrijgesproken van belediging van de Turkse president Erdogan. In de periode van juli tot november 2016 waren vanaf zijn IP- en mailadres verschillende beledigende berichten gestuurd naar de Turkse ambassade in Den Haag gericht aan onder meer president Erdogan.

  Vrije toegang computer

  Tijdens de zitting verklaarde de man echter dat niet hij degene was die de berichten had verstuurd maar één van zijn bezoekers, familieleden of vrienden. In zijn huis hadden zij namelijk vrije toegang tot zijn computer en hij lette niet voortdurend op wat ze daarmee deden.

  Geen inhoudelijke beoordeling

  De rechtbank kon op basis van deze verklaring niet vaststellen dat de man de berichten had verstuurd. Hierdoor kwam de rechtbank niet toe aan de inhoudelijke beoordeling van de mails en wordt de man vrijgesproken van belediging van een bevriend staatshoofd.

 • Vrijspraak voor mensenhandel en 3 jaar cel voor wapenhandel

  De rechtbank Den Haag heeft vandaag een 30-jarige man vrijgesproken van seksuele uitbuiting en veroordeeld tot 3 jaar cel voor wapenhandel. De officier van justitie had 4 jaar gevangenisstraf geëist voor beide feiten.

  Vrijspraak mensenhandel

  De verdachte had een relatie met een 28-jarige vrouw die zich in verschillende privéhuizen (clubs) en in de woning van de verdachte heeft geprostitueerd. Behalve uit de aangifte blijkt onvoldoende dat de vrouw haar verdiende geld aan de verdachte moest afstaan of dat hij haar tot de prostitutie heeft gedwongen. Wel staat vast dat de vrouw door de verdachte is mishandeld, maar niet dat hij haar hiermee in de prostitutie heeft gedwongen. Dit alles maakt dat de rechtbank de verdachte vrijspreekt van seksuele uitbuiting van de vrouw.

  Wapenhandel

  De verdachte voerde veel WhatsApp-gesprekken met verschillende mensen over verschillende soorten wapens en munitie en de prijzen daarvan. Uit de gesprekken leidt de rechtbank af dat het gaat om echte, scherp schietende vuurwapens. De verdachte brengt in deze gesprekken actief (potentiële) kopers en verkopers van vuurwapens en munitie samen. De rechtbank merkt de verdachte dan ook aan als een wapenmakelaar en oordeelt dat hij zich op deze manier schuldig heeft gemaakt aan wapenhandel. Het maakt daarbij niet uit of er daadwerkelijk wapens en munitie van eigenaar zijn gewisseld. Hij heeft dat in elk geval vijf keer gedaan en de rechtbank oordeelt dan ook dat hij er een gewoonte van heeft gemaakt.

  Gevangenisstraf

  De rechtbank vindt wapenhandel een zeer ernstig feit. Het bezit van vuurwapens is zeer gevaarlijk en kan voor dodelijke slachtoffers zorgen. Illegale wapenhandel moet dan ook streng worden bestraft en daarom legt de rechtbank 3 jaar gevangenisstraf op.

 • Verdachte van doodslag op vriendin vrijgesproken

  De rechtbank in Den Haag heeft vandaag een 55 jarige man vrijgesproken van de doodslag op zijn vriendin in januari 2017. De vrouw werd met ernstige letsels gevonden in zijn huis aan de Leyweg in Den Haag.

  Geen aanknopingspunten

  De rechtbank heeft geen aanknopingspunten gevonden om vast te kunnen stellen welk geweld heeft geleid tot de dood van de vrouw. Er is geen wettig en overtuigend bewijs dat de man geweld heeft gebruikt als gevolg waarvan zij is overleden. Twee andere vrouwen verbleven die dag eveneens bij de man in huis. In de vroege ochtend van 24 januari 2017 heeft één van die vrouwen de woning verlaten.

  Toen het slachtoffer in de namiddag van 24 januari 2017 niet wakker werd, heeft de andere nog aanwezige vrouw 112 gebeld. De verklaringen die zijn afgelegd over de gebeurtenissen van die nacht en dag lopen uiteen. Forensisch onderzoek heeft geen duidelijkheid gebracht over de vraag wie van de in woning aanwezige personen welk geweld heeft gebruikt.

  Voorlopige hechtenis opgeheven

  De rechtbank heeft met ingang van 7 februari 2019 het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte al opgeheven.
  De zaken tegen de twee aanwezige vrouwen heeft het openbaar ministerie eind vorig jaar geseponeerd.

 • Mannen veroordeeld voor ontucht met minderjarig meisje

  De rechtbank in Den Haag heeft vandaag vijf mannen veroordeeld tot celstraffen voor ontucht met een minderjarig meisje. Het meisje was slachtoffer van mensenhandel. De mannen maakten afspraken via (seks)websites en hadden seks met haar tegen betaling. De rechtbank heeft de mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 18, 12, 10, 10 en 6 maanden.

  ​Bescherming van minderjarigen

  In vier van de vijf zaken is bepleit dat verdachte geen schuld had omdat hij niet zou hebben geweten hoe oud het meisje was. Ze zou ouder dan 18 lijken. De rechtbank gaat daar niet in mee. Voor het bewijs van ontucht is het genoeg als vast staat dat het gaat om seks met kinderen tussen de twaalf en de zestien jaar. Het maakt daarom geen verschil dat de verdachten niet wisten dat het meisje minderjarig was. De bescherming van de lichamelijke integriteit van kinderen van die leeftijd staat voorop. Die mate van bescherming is zo groot dat ook sprake is van ontucht als zij zichzelf via internet aanbieden of contact zoeken. De verdachten hadden daarom een vérstrekkende onderzoeksplicht om de precieze leeftijd van het meisje te achterhalen.

  ​Lagere straffen

  De mannen krijgen een lagere straf opgelegd dan door de officier van justitie geëist. De rechtbank gaat ervan uit dat de mannen niet wisten dat het meisje slachtoffer was van mensenhandel op het moment dat zij seks met haar hadden.

 • Behandeling voor Syriër die met mes dreigde in Naaldwijk

  Een 28-jarige man uit Syrië is vandaag veroordeeld voor het bedreigen van een agent met een mes op 27 augustus 2018 in Naaldwijk. De rechtbank vindt dat onvoldoende is vast komen te staan dat de man daadwerkelijk de agent heeft willen steken. Hij is daarom vrijgesproken van poging tot doodslag of zware mishandeling. Ook is vastgesteld dat de man geen terroristisch motief had.

  Geestelijke achteruitgang

  De man had in Syrië het nodige meegemaakt en was in 2012 de oorlog ontvlucht. Met hulp van mensensmokkelaars was hij in Europa terecht gekomen en had in Zweden asiel aangevraagd. Toen het daar eind 2017 geestelijk slecht met hem ging, heeft zijn vader hem naar Nederland gehaald waar de rest van het gezin inmiddels verbleef. De overige gezinsleden probeerden in 2018 zo goed mogelijk voor hem te zorgen omdat hij geestelijk steeds verder achteruit ging. Toch ging het in augustus mis.

  Vermoeden terroristische aanslag

  Bij het incident in Naaldwijk heeft de man de agent zodanig met een mes bedreigd, dat meerdere agenten zich genoodzaakt voelden gericht op hem te schieten. Op dat moment werd gedacht dat hij een terroristische aanslag wilde plegen. Het incident heeft een grote impact gehad op de betrokkenen, zo bleek bij uit de slachtofferverklaring van de agent.

  Ontoerekeningsvatbaar

  Volgens de deskundigen verkeerde de man tijdens het incident in een psychose en was hij volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank heeft de man daarom geen straf opgelegd, maar bevolen dat de man een jaar lang in een psychiatrisch ziekenhuis moet worden behandeld.

 • ​Anderhalf jaar celstraf voor nachtelijke mishandeling moeder en dochter

  De rechtbank in Den Haag heeft vandaag een 41 jarige man veroordeeld voor het mishandelen van een moeder en haar dochter in hun woning in Den Haag. De man heeft hen met zijn vuisten, maar ook met een honkbalknuppel en een blokfluit geslagen, beiden aan de haren de woning uitgewerkt en de moeder van de trap gegooid.

  Woning binnendringen lijkt op woningoverval

  De officier heeft een celstraf van 8 maanden geëist. De rechtbank is van oordeel dat die straf geen recht doet aan de inbreuk in het leven van de vrouwen en het gevaar dat hij heeft veroorzaakt. De rechtbank legt een aanzienlijk zwaardere straf op. De man is ’s nachts in de woning binnengedrongen waar de vrouwen lagen te slapen. Hij heeft hen de stuipen op het lijf gejaagd en mishandeld. De hele situatie lijkt sterk op een nachtelijke woningoverval, zonder diefstal, maar met stevig geweld. De man heeft de voordeur gebarricadeerd met het gasfornuis. Door de afgebroken gasleiding is een groot gevaar voor een gasexplosie ontstaan. Dankzij oplettend optreden van de politie is dit voorkomen.

  Amfetamine

  De man heeft verklaard dat hij die nacht amfetamine had gebruikt en zich niet veel meer kan herinneren. Hij ontkent de mishandelingen. Over wat hij wel en niet meer weet heeft hij wisselende verklaringen afgelegd. De rechtbank hecht dan ook meer waarde aan wat de vrouwen hebben verteld over de gebeurtenissen die nacht.

 • 6 jaar cel en tbs voor doodsteken man in Tomatenstraat Leiden

  De rechtbank in Den Haag heeft vandaag een 47-jarige man uit Leiden veroordeeld voor het op gruwelijke wijze doodsteken van een jonge man in september 2017. De rechtbank legt aan hem een straf op van 6 jaar en tbs met dwangverpleging.

  ​Voorbedachte raad of opzet op de dood?

  De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat de verdachte “na kalm beraad en rustig overleg” de man om het leven heeft gebracht. Hij wordt daarom vrijgesproken van moord.

  ​Psychotische toestand

  Op grond van de verklaringen en gedragingen van de verdachte concludeert de rechtbank dat de verdachte de man met opzet heeft gedood. Hij had voldoende inzicht in de draagwijdte van zijn handelen en de gevolgen daarvan, ondanks het feit dat hij in een psychotische toestand verkeerde. Doodslag kan daarom worden bewezen.

  ​Verminderd toerekeningsvatbaar

  Wel wordt de man vanwege zijn psychische gesteldheid verminderd toerekeningsvatbaar geacht.

  Onbeschrijflijk leed bij nabestaanden

  Hoewel de toedracht van zijn handelen tot op de dag van vandaag niet helemaal duidelijk is geworden, staat vast dat de verdachte zijn slachtoffer meerdere malen met kracht met een mes heeft gestoken. Het mes is daarbij zelfs afgebroken. Hij heeft de familie van het nog jonge slachtoffer onbeschrijfelijk leed aangedaan en in de samenleving  gevoelens van angst en onveiligheid teweeggebracht.

 • Rode zool damesschoen Van Haren inbreuk op merkrecht Louboutin

  Het beroemde Beneluxmerk van Louboutin voor exclusieve damesschoenen met hoge hakken, dat bestaat uit een specifieke, heldere kleur rood van de zool, is geldig. De hooggehakte damesschoen "Fifth Avenue by Halle Berry" met een gelijkende kleur rood op de zool, die de schoenwinkel Van Haren in het najaar van 2012 op de markt heeft gebracht, maakt inbreuk op het merkrecht van de Franse ontwerper. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag beslist.

  Onderscheidend vermogen

  De rechtbank heeft zich al eerder gebogen over de vraag of het rode zool merk geldig is en of Van Haren met haar schoen inbreuk maakt op dat merk. Al in 2015 stelde de rechtbank vast dat het rode zool merk door het gebruik in de loop van de tijd bij het publiek van hooggehakte damesschoenen in de Benelux als merk bekend is geworden. Dat komt onder andere doordat de hooggehakte schoenen van Louboutin gedragen worden door vele wereldberoemde actrices, zangeressen en modellen en al jaren worden besproken in de media. De rode zool van Louboutin vervult daarmee in elk geval de belangrijkste functie van een merk.

  Vraag en antwoord Europese Hof van Justitie

  Tot een eindbeslissing over de geldigheid van het rode zool merk kwam het toen niet, omdat nog onduidelijkheid bestond over de uitleg van het begrip ‘vorm’ in een bepaling in de wet die is gebaseerd op de Europese Merkenrichtlijn (EU) van 2008. Op grond van die bepaling kan een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm in bepaalde gevallen geen merkbescherming krijgen. Om te kunnen beslissen of de kleureigenschap van de zool van een schoen een te beschermen merk kan zijn, heeft de rechtbank daarom in 2016 een vraag van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof van Justitie heeft die principiële vraag in het voorjaar van 2018 bindend beantwoord. In de eindbeslissing vandaag volgt de rechtbank het Hof van Justitie dan ook dat de kleureigenschap van een zool van een schoen geen teken is dat uitsluitend bestaat uit een vorm. Op grond van de huidige Beneluxwetgeving wordt het rodezoolmerk van Louboutin daarom niet van bescherming uitgesloten.

  De nieuwe Merkenrichtlijn

  In 2015 werd de herziene Europese Merkenrichtlijn aangenomen, waarin verschillende bepalingen zijn gewijzigd. Die richtlijn is tot op heden nog niet omgezet in de Beneluxmerkenwetgeving. Volgens de rechtbank kan de huidige wet in dit geval niet conform de tekst van de nieuwe richtlijn worden uitgelegd. Van Haren kan zich als particuliere partij ook niet rechtstreeks op die nieuwe Merkenrichtlijn beroepen in deze procedure tegen Louboutin. Het bestaan van de Merkenrichtlijn 2015 kan op dit moment daarom niets aan de geldigheid van het rode zool merk veranderen. Pas als de Merkenrichtlijn 2015 in de Beneluxmerkenwetgeving is ingevoerd, zal de vraag aan de orde zijn welke gevolgen deze veranderde tekst heeft.

  De Fifth Avenue by Halle Berry van Van Haren

  Doordat de rode kleur op de zool van de hooggehakte damesschoen van Van Haren de contouren van de zool volgt, ziet die zool er in belangrijke mate hetzelfde uit als het rode zool merk van Louboutin. Omdat een aanzienlijk percentage consumenten bekend is met het Beneluxmerk van Louboutin, zal het publiek bij het zien van de hooggehakte damesschoen van Van Haren, in de winkel of aan de voet van anderen op straat, kunnen denken dat het gaat om een schoen van Louboutin. De rechtbank heeft daarom beslist dat Van Haren deze zool voor hooggehakte damesschoenen niet meer mag gebruiken.