Echtscheiding

In Nederland is echtscheiding alleen mogelijk als het huwelijk duurzaam is ontwricht. Er is sprake van duurzame ontwrichting, als de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het niet mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven. Als een van beide partijen dat stelt dan wordt de duurzame ontwrichting echter vrijwel altijd aangenomen door de rechter.

Een echtscheiding kan alleen worden aangevraagd bij de Nederlandse rechter in de volgende gevallen:

  • de echtgenoten hebben allebei de Nederlandse nationaliteit;

  • één van de echtgenoten heeft de Nederlandse nationaliteit en de partner die de Nederlandse nationaliteit niet heeft, woont ten minste zes maanden in Nederland;

  • geen van beide echtgenoten heeft de Nederlandse nationaliteit, maar ten minste één van beiden heeft voorafgaand aan het scheidingsverzoek 1 jaar in Nederland gewoond.

Een gehuwde kan op elk moment na de huwelijkssluiting om een echtscheiding vragen en hoeft geen bepaalde periode getrouwd te zijn geweest. Men kan bij wijze van spreken de dag na de huwelijkssluiting een echtscheiding aanvragen.

Een scheidingsprocedure begint met een verzoekschrift aan de rechter. Een advocaat kan namens u het verzoekschrift (eenzijdig) indienen, maar ook namens u en uw huwelijkspartner samen, op gemeenschappelijk verzoek. Als er een eenzijdig verzoek om scheiding wordt ingediend, kan het zijn dat uw ex-partner bezwaar heeft tegen dit verzoek. De ex-partner kan dan verweer voeren. Zijn er minderjarige kinderen? Dan dient bij het verzoek tot echtscheiding tevens een ouderschapsplan te worden gevoegd. In dat plan dienen beide ouders afspraken vast te leggen over de wijze waarop zij de kinderen na de echtscheiding gezamelijk willen opvoeden.