Dijkstra van Dokkum Advocaten
Algemene informatie over het kantoor

Dijkstra van Dokkum Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Advocatenkantoor Dijkstra B.V. en Advocatenkantoor Van Dokkum die ieder de praktijk voor eigen rekening en risico uitoefenen. Het kantoor kent een klachtenregeling en is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur en is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Het kantoor is voor de beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Advocatenkantoor Dijkstra B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 27313910. De statutaire zetel en vestigingsplaats van de B.V. is Den Haag.

Advocatenkantoor Van Dokkum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54486521.

Onze advocaten hebben zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten en dienen daarnaast te voldoen aan de deskundigheidseisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt om binnen bepaalde rechtsgebieden op basis van gefinancierde rechtsbijstand te mogen werken. De registratie bij de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht ons elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Onze inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand verplicht ons bovendien voor bepaalde rechtsgebieden nog een aanvullend aantal opleidingspunten te behalen.

Verdere informatie over ons kantoor is vermeld in onze kantoorbrochure.

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden Dijkstra van Dokkum Advocaten van toepassing.

Voor informatie over het eventuele gebruik van uw gegevens verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

U vindt onderaan elke pagina van deze website een link naar de klachtenregeling, het rechtsgebiedenregister, de kantoorbrochure, algemene voorwaarden en privacyverklaring.