Militair recht

militair tuchtrecht, militair strafrecht, militaire kantonrechter, militaire politierechter, militaire kamer rechtbank Arnhem, Wet militair tuchtrecht, Wetboek van Militair Strafrecht, Militaire ambtenarenwet, beklag, ongeoorloofde afwezigheid, het niet opvolgen van een dienstbevel, interne orde, wachtdelicten, dienstweigering, als militair onzorgvuldig de taak verrichten, gedragingen tegen de orde, het handelen in strijd met gegeven dienstvoorschriften, Militaire ambtenarenwet, AMAR, URAMAR, aanstelling, mandaatbesluit, functietoewijzing, bevordering, beoordeling, schorsing, ontslag, financiële rechtspositie, vergoeding, bovenmaatse kleding, vertrouwensfunctie, verklaring van geen bezwaar, MIVD. 

 

Militair recht gaat over de grondslagen van militaire inzet, de bevoegdheden, de rechtsgeldige rechtsregimes en de interne verhoudingen. Militair recht is een combinatie van nationaal en internationaal recht. Militair recht omvat onder meer:

  • Militair strafrecht, met inbegrip van oorlogsstrafrecht (handhaving van de externe orde en discipline, inclusief bestraffing van disfunctioneel gedrag);

  • Militair tuchtrecht (handhaving van de interne orde en discipline);

  • Militair ambtenarenrecht. 
     

Bent u militair en kiest u bij voorkeur voor een advocaat met een militaire achtergrond? Wij zijn specialist op het gebied van het militair recht, te weten het militair strafrecht, militair tuchtrecht en militair ambtenarenrecht. Mr. P.A. (Peter) van Dokkum heeft jarenlange ervaring als beroepsmilitair en als raadsman bij de vakbond. Mr. J.S. (Judith) Dijkstra was een aantal jaren beroepsmilitair alsmede een aantal jaren reserve militair. Beiden hebben zodoende een ruime ervaring op dit gebied en zijn bovendien inge"burger"d in het militaire wereldje.