Nieuws
Al het nieuws van rechtspraak.nl bij de hand!

Nieuws

Hieronder ziet u het nieuws uit de regio 's-Gravenhage
(Bron: www.rechtspraak.nl)

 • Livestream kort geding INretail tegen de Staat over openstelling winkels

  Op maandag 8 maart 2021 om 10.00 uur behandelt de rechtbank Den Haag het kort geding van INretail tegen de Staat over de openstelling van de winkels. De zitting kan door belangstellenden via een livestream worden gevolgd: https://streams.nfgd.nl/kort-geding-inretail-tegen-de-staat-inzake-openstelling-winkels

  Informatie voor de media

  Voor het maken van audiovisuele opnames geldt een poolregeling.
  Er wordt één fotograaf toegelaten, die aan het begin van de zitting foto's kan maken. Wij raden journalisten aan de zitting te volgen via de livestream. Journalisten die toch aanwezig willen zijn kunnen zich tot aanmelden bij de afdeling voorlichting van de rechtbank Den Haag. Een plek in de zittingszaal kan niet worden gegarandeerd.

  Informatie voor publiek

  Belangstellend publiek is beperkt welkom bij zittingen in het Paleis van Justitie. Om het bezoek zo verantwoord en veilig mogelijk te maken is een maximum aantal van twee belangstellenden per dag vastgesteld. Aanmelden kan via deze pagina: https://webredactie.zmjubit.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Paginas/COVID-19-toegang-publiek.aspx

  Overige belangstellenden kunnen de zaak volgen via de livestream.

 • Twaalf jaar gevangenisstraf voor de dood van Poolse vrouw in 2003

  De rechtbank Den Haag heeft een 48-jarige man uit Maassluis veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor de dood van de 31-jarige Iwona Galla. Zij werd op 6 mei 2003 in een woning in Naaldwijk meerdere keren met kracht op haar achterhoofd geslagen en gewurgd. Uit de woning werd hennep gestolen.

  Gekwalificeerde doodslag

  In 2003 werd de dader niet gevonden. Wel werden DNA-sporen die onder de nagels van het slachtoffer werden aangetroffen, veiliggesteld. In 2016 is aanvullend onderzoek gedaan met de DNA-bemonsteringen en dat heeft in 2017 geleid tot een match met het DNA-profiel van de man. Het gaat volgens de rechtbank om DNA van de dader dat onder de nagels van het slachtoffer terecht is gekomen toen zij zich verweerde tegen de dader. Volgens de rechtbank is de verdachte die dader. Hij was destijds betrokken bij hennepkwekerijen en had ook al eerder een hennepkwekerij geript. Op 6 mei 2003 wilde hij hennep weghalen uit de woning in Naaldwijk. Daarbij is hij onverwacht gestuit op het slachtoffer, dat daar was om hennep te knippen. Hij heeft haar vervolgens gedood om de diefstal van hennep mogelijk te maken. Daarom is sprake van gekwalificeerde doodslag.

  Lagere straf

  De straf is lager dan de eis van de officier van justitie omdat de rechtbank er niet van uit gaat dat de man het feit met anderen heeft gepleegd. Verder houdt de rechtbank rekening met de straffen die in 2003 voor dit soort feiten werden opgelegd.

  Aan de moeder van het slachtoffer moet de man de kosten van de begrafenis in Polen betalen.

   

 • Thuiskweker cannabis krijgt voorwaardelijke boete

  De rechtbank Den Haag heeft vandaag een 41-jarige man een voorwaardelijke geldboete opgelegd voor het zelf kweken van cannabis. De man kweekte de drug voor zijn autistische stoornis, maar volgens de rechtbank is de medische noodzaak niet gebleken en zijn er andere behandelmogelijkheden voor de stoornis. Ook is niet duidelijk dat de zelf geteelde cannabis helpt bij het behandelen van de stoornis.

  Geen straf

  Het kweken van de cannabis is een strafbaar feit, maar de rechtbank ziet geen reden om de man een straf op te leggen en geeft hem een voorwaardelijke geldboete van € 250,-.

 • Livestream mondelinge behandeling civiele zaak anonimiteit zaaddonor

  De rechtbank Den Haag behandelt op 5 maart om 09:30 uur een civiele zaak waarin de vraag centraal staat of een kliniek en/of de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting duidelijkheid moeten geven over de identiteit van een zaaddonor. De zitting kan door belangstellenden via een livestream worden gevolgd: https://streams.nfgd.nl/livestream-mondelinge-behandeling-civiele-zaak-anonimiteit-zaaddonor

  ​Waar gaat de zaak over?

  De donorkinderen in deze zaak zijn verwekt met zaad van een zogenoemde B-donor.  Dat is een donor die ten tijde van de donatie heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de verstrekking van zijn persoonsgegevens aan een eventueel donorkind. Inmiddels is in 2004 de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in werking getreden en de donor stemt nu niet meer in met zijn bekendmaking. De vraag die aan de orde komt is of de identiteit van de zaaddonor nu wel of niet verstrekt moet worden.

  Informatie voor publiek

  Belangstellend publiek is beperkt welkom bij zittingen in het Paleis van Justitie. Om het bezoek zo verantwoord en veilig mogelijk te maken is een maximum aantal van twee belangstellenden per zaak vastgesteld. Voor deze zaak hebben zich al twee bezoekers aangemeld. Overige belangstellenden kunnen de zaak volgen via de livestream.

 • Gevangenisstraf voor stiekem filmen van minderjarige stiefdochter

  De rechtbank Den Haag heeft vandaag een 57-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk. De verdachte heeft ruim 2,5 jaar regelmatig stiekem zijn stiefdochter gefilmd terwijl zij onder de douche stond. Daarnaast heeft de verdachte (kinder)pornografische afbeeldingen gemaakt van zijn stiefdochter en bleek hij pornografisch bewerkte foto's van twee vrouwen die hij kende op zijn telefoon te hebben.

  Ernstige inbreuk

  De rechtbank legt de man een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf op, en niet de door de officier van justitie gevraagde werkstraf. De rechtbank beschouwt het gedrag van de man vooral tegenover zijn jonge stiefdochter namelijk als een zeer ernstige inbreuk op haar geestelijke en lichamelijke integriteit. Bovendien heeft hij het vertrouwen van de twee kennissen van wie hij de foto's pornografisch bewerkte ernstig beschaamd.

  Tijdens de opgelegde proeftijd mag de man niet in de buurt van zijn stiefdochter komen noch contact met haar hebben. Aan de slachtoffers moet de man een schadevergoeding betalen.

 • Acht jaar gevangenisstraf voor moordopdracht op echtgenote

  Een 37-jarige man uit Den Haag is door de rechtbank veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor een moordopdracht op zijn echtgenote. De man heeft geprobeerd verschillende personen via het Darkweb en chatgesprekken uit te lokken om zijn echtgenote, de moeder van zijn twee kinderen, om het leven te brengen. Hiermee heeft hij zich schuldig gemaakt aan meerdere pogingen tot uitlokking van moord.

  Moordopdracht

  De man is zeer zakelijk, kil en volhardend te werk gegaan. Hij heeft kennelijk op zeker willen spelen door meerdere potentiële opdrachtnemers te benaderen. Het is hem gelukt om eenmaal een concrete moordopdracht te geven waarbij hij gedetailleerde inlichtingen heeft verstrekt en geld heeft betaald. Ook had hij meer geld, waaronder bonussen als het snel zou gebeuren, in het vooruitzicht gesteld. De man zag een huurmoord op zijn vrouw als aangewezen weg vanwege een voor hem emotioneel beladen vechtscheiding. De rechtbank vindt net als de deskundigen de verdachte volledig toerekeningsvatbaar.

  Schadevergoeding

  Het slachtoffer heeft met haar kinderen moeten onderduiken. Aan haar is een schadevergoeding toegekend van ruim € 41.000.

 • Livestream kort geding Stichting Viruswaarheid tegen de Staat inzake vaccinatiecampagnes

  Op woensdag 24 februari om 14.00 uur behandelt de rechtbank Den Haag het kort geding van Viruswaarheid tegen de Staat inzake vaccinatiecampagnes. De zitting kan door belangstellenden via een livestream worden gevolgd: https://streams.nfgd.nl/viruswaarheid-tegen-de-staat-inzake-vaccinatiecampagnes

  Informatie voor publiek

  Belangstellend publiek is beperkt welkom bij zittingen in het Paleis van Justitie. Om het bezoek zo verantwoord en veilig mogelijk te maken is een maximum aantal van twee belangstellenden per zaak vastgesteld. Voor deze zaak hebben zich al twee bezoekers aangemeld. Overige belangstellenden kunnen de zaak volgen via de livestream.

 • Alleen 70-plussers kunnen briefstemmen

  De Partij voor de Dieren vordert in kort geding dat de Staat briefstemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen mogelijk maakt voor alle kiezers, in ieder geval voor alle kiezers die extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. De voorzieningenrechter heeft die vordering afgewezen.

  Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

  Op 17 maart 2021 zullen de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. De maatregel om (alleen) voor 70-plussers briefstemmen mogelijk te maken is vastgelegd in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. Die wet is door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer met een ruime meerderheid aangenomen.

  Geen bevel tot wetgeving

  De voorzieningenrechter kan de Staat niet voorschrijven de wettelijke maatregel van briefstemmen voor 70-plussers uit te breiden naar andere kiezers. Dat zou neerkomen op een bevel tot het maken van wetgeving en zo'n opdracht aan de wetgever mag de rechter niet geven. Daarom heeft de rechter alleen beoordeeld of de maatregel voor het briefstemmen geoorloofd is zoals die nu luidt. Dat is het geval.

  Uitoefenen kiesrecht

  Alle kiesgerechtigden kunnen hun stem in een stemlokaal uitbrengen. De Staat heeft zich ingespannen het stemmen op de stembureaus veilig te laten verlopen en extra mogelijkheden gecreëerd voor alle kiezers om hun stem uit te brengen. Kiezers kunnen vervroegd stemmen, op 15 en 16 maart, op verschillende locaties. Verder is de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen uitgebreid van twee naar drie volmachtstemmen per persoon.

  Onderscheid gerechtvaardigd

  De Partij voor de Dieren verwijt de Staat met de maatregel onderscheid te maken tussen 70-plussers en andere mensen die extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus: mensen jonger dan 70 jaar met 'onderliggende ziektes'. Die laatste groep is moeilijk te identificeren. Daarom is het onderscheid dat de Staat maakt gerechtvaardigd. De Kiesraad heeft wel aanbevolen om briefstemmen, maar dan op aanvraag, mogelijk te maken voor alle kiezers, maar de Staat heeft goede redenen om dat advies niet te volgen. Het geven van de mogelijkheid tot briefstemmen voor alle kiezers is niet haalbaar binnen de termijnen van de Kieswet.

  Kiezersgedrag niet meegewogen

  De Partij voor de Dieren vindt dat zij meer dan andere politieke partijen wordt benadeeld door de ingevoerde maatregel. De voorzieningenrechter oordeelt daarover dat de Staat terecht de mogelijke gevolgen van voorgenomen maatregelen op het kiezersgedrag niet meeweegt bij zijn keuze. Het is dus ook terecht dat De Staat hiernaar geen onderzoek heeft gedaan.

 • Staat moet avondklok laten vervallen

  De voorzieningenrechter in Den Haag heeft vandaag de vorderingen van Stichting Viruswaarheid.nl om de avondklok in Nederland buiten werking te stellen toegewezen. De avondklok moet per direct worden opgeheven.

  Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

  Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject – waarbij de Eerste en Tweede Kamer vooraf worden betrokken – moet worden doorlopen.

  De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van de Wbbbg. Dit blijkt uit het feit dat vóór de invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid van een avondklok was gesproken.

  De Wbbbg is dus ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak. Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen niet legitiem.

  Inbreuk op rechten

  De avondklok maakt een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer en beperkt (indirect) onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging. Dit maakt een zeer zorgvuldig besluitvormingsproces nodig.

 • Negen jaar cel voor moord op huisgenoot

  De rechtbank Den Haag heeft een 40-jarige vrouw uit Bodegraven veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor de moord op haar 40-jarige huisgenoot. De vrouw heeft de man op 24 februari 2020 met meerdere messteken om het leven gebracht in hun woning in Bodegraven. Volgens de rechtbank is er sprake van voorbedachte raad, omdat de vrouw zich heeft beraden op haar voornemen om de man te doden en dat voornemen ook op een planmatige manier heeft uitgevoerd. 

  Hoogte van de straf

  De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Bij de hoogte van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het feit. Het nietsvermoedende slachtoffer is in zijn slaap door de vrouw verrast. Zij heeft hem meerdere keren met twee messen gestoken en hem daarna aan zijn lot overgelaten.

  Tbs met dwangverpleging

  Naast de celstraf krijgt de vrouw ook de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging opgelegd. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben een stoornis bij haar vastgesteld. De rechtbank heeft haar het feit daarom in verminderde mate toegerekend. De vrouw moet vanwege gevaar voor herhaling worden behandeld in een forensische kliniek.

  ​​Schadevergoeding

  Het handelen van de verdachte heeft voor de nabestaanden onherstelbaar verdriet veroorzaakt, in het bijzonder voor de ouders van het slachtoffer die hun kind hebben moeten begraven. De ouders en de zus van de man kampen tot op de dag van vandaag met gevoelens van leegte, wanhoop en ongeloof. De vrouw moet aan de ouders van de man een schadevergoeding van € 35.000 betalen.

 • Gevangenisstraf en jeugddetentie voor woninginbraak en gijzeling

  De rechtbank Den Haag heeft drie jonge mannen veroordeeld voor een heftige woninginbraak en een gijzeling op 8 december 2019 in Delft. De oudste van de drie heeft een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd gekregen. Een tweede verdachte kreeg één jaar jeugddetentie, een derde verdachte 342 dagen jeugddetentie (waarvan 180 dagen voorwaardelijk).

  Overval

  Drie mannen drongen in de vroege ochtend een huis binnen en hielden de bewoners anderhalf uur vast. De slachtoffers moesten alles van waarde (inclusief pinpas, pincode en bank inloggegevens) afgeven. Hun auto en kostbare spullen uit de woning werden gestolen. Tijdens de overval is de mannelijke bewoner in zijn eigen auto meegenomen naar verschillende pinautomaten om geld voor de overvallers te pinnen terwijl zijn vriendin onder bewaking van de twee andere overvallers thuis moest blijven.

  Straffen

  Een heftig feit voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar zonder relevant strafblad. Eén verdachte heeft op de zitting bekend, de twee andere bleven zwijgen. De rechtbank heeft twee verdachten veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht omdat zij minderjarig waren op het moment van de overval. Eén van hen (die ook is veroordeeld voor een andere overval) kreeg daarnaast een voorwaardelijke PIJ-maatregel.
  De verdachte die op het moment van de overval achttien jaar was en een leidersrol had is veroordeeld volgens het volwassen strafrecht, ondanks de eis van de officier van justitie om het jeugdstrafrecht toe te passen. Omdat hij niet heeft meegewerkt aan een persoonlijkheidsonderzoek kon de rechtbank niet vaststellen of het jeugdstrafrecht passend was. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Een vierde verdachte is vrijgesproken.

 • 49-jarige man vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Ewoud Siegers

  De rechtbank Den Haag heeft vandaag een 49-jarige verdachte vrijgesproken van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Ewoud Siegers. Het slachtoffer werd op 6 december 2014 aangetroffen in een sloot bij de Noordhoef in Gouda.

  Het slachtoffer is waarschijnlijk in de nacht/vroege ochtend van 2 december 2014 overleden aan de gevolgen van steekverwondingen in het hart en de longen. Wanneer dat precies is gebeurd en waar en waarom het slachtoffer om het leven is gebracht, kan meer dan zes jaar later en ondanks diepgaand onderzoek door de politie, niet worden vastgesteld. Het dossier bevat wel aanwijzingen dat de verdachte er meer vanaf weet. Maar dat is onvoldoende om te kunnen oordelen dat de verdachte direct betrokken is geweest bij het geweld dat heeft geleid tot de dood van het slachtoffer.

  Het Openbaar Ministerie vond doodslag bewezen en eiste een gevangenisstraf van 11 jaar.

 • Onderzoek en rapport Onderzoekscommissie OM op onderdelen onrechtmatig tegenover oud-hoofdofficier

  Vandaag heeft de rechtbank uitspraak gedaan in een civiele procedure tussen een oud-hoofdofficier van Justitie van het parket Rotterdam (eiser) en de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie. De rechtbank heeft beslist dat de Commissie door de manier waarop het rapport tot stand is gekomen onrechtmatig heeft gehandeld tegenover eiser. Ook de inhoud van het rapport is op bepaalde punten onrechtmatig tegenover hem. De Onderzoekscommissie is daarom aansprakelijk tegenover eiser en veroordeeld tot schadevergoeding. De hoogte daarvan moet in een andere procedure worden vastgesteld.  

  Opdracht tot feitenonderzoek en rapport Commissie

  Naar aanleiding van mediaberichten heeft het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) de Commissie opdracht gegeven om een feitenonderzoek te verrichten. Zij moest onder meer de vragen beantwoorden of er aanwijzingen waren dat eiser, toen hij procureur-generaal was, een relatie had met de toenmalige hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket die hij had moeten melden en hoe het College daarmee is omgegaan. Ook moest zij de vraag beantwoorden hoe de aanbesteding van een software systeem aan het bedrijf van de zwager van eiser was verlopen. Het rapport van de Commissie zou openbaar worden gemaakt.

  De rechtbank stelt vast dat de Commissie niet alleen een feitenonderzoek heeft verricht. Het onderzoek heeft ook de kenmerken van een integriteits- en een disciplinair onderzoek. De Commissie heeft een normatief oordeel gegeven over de integriteit van het handelen van eiser. Ten slotte heeft de Commissie algemene aanbevelingen gedaan naar aanleiding van gevoelens van onvrede en zorgen over cultuur- en leiderschapskwesties die binnen het OM leven en waarop zij in haar onderzoek is gestuit. De rechtbank oordeelt dat de Commissie dit alles mocht binnen haar opdracht. De Commissie moest wel rekening houden met de belangen van eiser.

  ​Onzorgvuldig

  De rechtbank is van oordeel dat de Commissie onzorgvuldig tegenover eiser heeft gehandeld. De Commissie heeft in haar onderzoek fouten gemaakt bij de toepassing van hoor en wederhoor tegenover eiser.  De Commissie heeft ook een aantal passages in het rapport te ferm geformuleerd. Die fermheid is een probleem omdat de Commissie met haar rapport meerdere doelen heeft willen dienen. De Commissie heeft niet alleen feitelijke vragen over het handelen van eiser willen beantwoorden, maar ook een oordeel willen geven over de integriteit van dit handelen. En de Commissie heeft met algemene aanbevelingen recht willen doen aan de onvrede en zorgen die informanten bij haar hebben geuit over de cultuur binnen het OM. Deze drietrapsraket maakte vrijwel onvermijdelijk dat eiser de verpersoonlijking is geworden van OM-brede cultuurproblemen in de omgang met integriteitsissues, die de Commissie in haar rapport ook beschrijft. De slotsom van de rechtbank is dat de Commissie onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van eiser.

  ​Ontslag

  Nadat de Commissie het rapport heeft uitgebracht, is eiser door het College ontslagen. In een andere (bestuursrechtelijke) procedure heeft hij bezwaar gemaakt tegen zijn ontslag. Daarop is nog niet beslist.

 • Negen jaar cel voor schietpartij op de Rijswijkseweg in Den Haag

  De rechtbank in Den Haag heeft vandaag een 29-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor een poging tot doodslag op drie personen. De man heeft op 25 juni 2019 tijdens de avondspits op het kruispunt van de Rijswijkseweg en de Van Leeuwenhoekstraat twee keer met een vuurwapen geschoten. Hij opende het vuur op één persoon, maar die miste hij. Eén van de kogels ketste af op het asfalt en doorboorde het bestuurdersportier van een willekeurig passerende auto. De kogel kwam uiteindelijk terecht op de bijrijdersstoel. De twee inzittenden zijn daarbij niet geraakt. Alle drie de betrokkenen zijn dus met de schrik vrij gekomen. Verdachte moet aan de bestuurder van de auto een schadevergoeding van € 4.000 betalen.

  Lagere straf

  Van een poging tot doodslag op nog een vierde persoon wordt de man vrijgesproken omdat onvoldoende blijkt dat ook in de richting van die persoon is geschoten. Verder vindt de rechtbank ook niet bewezen dat de man met voorbedachte raad heeft gehandeld zodat vrijspraak volgt voor poging tot moord. Dit leidt ertoe dat de rechtbank tot een lagere straf komt dan door de officier van justitie is geëist.

  ​Reden schietpartij blijft raadsel

  De man heeft zich tot op de zitting beroepen op zijn zwijgrecht. De reden of aanleiding van de schietpartij blijft daarom een raadsel.

 • Gevangenisstraf voor ontucht met 13 jarig meisje

  Een 52-jarige man uit Den Haag is vandaag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij heeft deze straf gekregen voor ontucht met een 13 jarig meisje, het meermalen onttrekken aan het gezag van het meisje en het maken van kinderpornografische foto’s van haar. Ook had de man een stroomstootwapen in huis.

  Verblijf in de woning

  De man heeft het 13 jarige meisje, nadat hij haar – huilend - op straat heeft ontmoet, toen zij bij hem aan de deur kwam meerdere keren in zijn woning laten verblijven, waaronder een keer een hele nacht. Haar ouders wisten op die momenten niet waar hun dochter was. Tijdens het verblijf in zijn woning heeft hij meerdere keren seks met het meisje gehad en heeft hij haar op de mond gezoend. Ook heeft hij een aantal foto’s van haar gemaakt die als kinderpornografisch zijn aangemerkt. Hij wist  door verhalen van het meisje dat zij in een moeilijke thuissituatie zat. Desondanks heeft hij misbruik gemaakt van het kwetsbare meisje.

  ​Gevangenisstraf en behandeling en begeleiding

  Ondanks de ontkennende en weigerachtige houding van de man legt de rechtbank een gedeelte van de straf, te weten 6 maanden, voorwaardelijk op. Dit om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. De man moet zich onder begeleiding en behandeling van de reclassering stellen. Ook is aan hem een contactverbod met het meisje opgelegd.

  Deels vrijgesproken

  De rechtbank acht niet bewezen dat de man kinderpornografische afbeeldingen waarop andere personen stonden, voorhanden heeft gehad. Ook is niet bewezen dat hij een gewoonte heeft gemaakt van het maken van en in bezit hebben van kinderporno. Daarvan is hij vrijgesproken.