Strafrecht
U staat bij ons nooit alleen en samen staat u sterker!

Dagvaarding, strafpleiter, politierechter, meervoudige kamer, beroep, cassatie, misdrijf, overtreding, economisch delict, zedenzaak, gevangenisstraf, boete, EMA, huiselijk geweld, verkrachting, aanranding, slachtoffer, schadevergoeding, ontneming, hennepkwekerij, diefstal, brandstichting, vernieling, bedreiging, inbraak, wapens, zwijgrecht, oplichting

 

Bent u aangehouden door de politie voor een strafbaar feit?

Heeft u een dagvaarding van de Officier van Justitie ontvangen en dient u voor de politierechter of meervoudige kamer van de rechtbank te verschijnen?

Hebt u een oproep gekregen om u te melden op het politiebureau voor “een gesprek” en wordt u verdacht van een strafbaar feit?

Hebt u een strafbeschikking ontvangen en bent u het daarmee niet eens?


Wat uw situatie ook is, iedereen heeft recht op de beste verdediging. Wij staan geheel aan uw zijde om uw strafzaak direct en professioneel op te pakken. Wij begeleiden meerderjarigen en minderjarigen volledig bij hun strafzaak.

Mensen vragen ons wel eens of zij een advocaat zouden moeten inschakelen indien zij met de politie of justitie te maken krijgen. Natuurlijk is dat uw eigen keuze. In het strafrecht mag u uw eigen verdediging voeren. U bent dus niet verplicht om een advocaat in te schakelen. In bijna alle gevallen is het toch verstandig om een advocaat in te schakelen. Wij horen regelmatig van mensen dat zij achteraf spijt hebben dat zij geen advocaat inschakelden, of dat zij wel een advocaat hadden willen inschakelen indien zij van tevoren hadden geweten wat een advocaat voor hen had kunnen betekenen en dat dit verschil had gemaakt voor de uitkomst van hun strafzaak.

Het is doorgaans niet verstandig de politie te vragen of u een advocaat nodig hebt. De politie heeft een andere positie en een ander belang dan uw advocaat. De politie wil zaken graag snel oplossen. In veel gevallen is het voor de politie het meest eenvoudig dat u een bekentenis aflegt omdat daarmee de zaak vaak “rond” is en voor hen de zaak is opgelost. Dit betekent voor u veelal dat daarop een veroordeling en een straf volgen. De politie kan u niet goed uitleggen wat wij voor u kunnen doen. Bovendien is het onze ervaring dat de politie het vervelend vindt indien u een advocaat inschakelt.

Wat kunnen wij als advocaat voor u doen?

Wij kunnen u adviezen geven in de voorfase, wanneer u bijvoorbeeld een oproep hebt ontvangen van de politie om u te melden voor een “gesprek” op het politiebureau over een verdenking van een strafbaar feit. In veel gevallen bent u niet verplicht te verschijnen en mag de politie u niet van uw bed lichten indien u niet verschijnt. Dat geldt niet in alle gevallen. In die andere gevallen kunnen adviezen in de voorfase een toekomstige veroordeling soms voorkomen. Wij kunnen u bovendien uitleg geven over hoe een verhoor (“het gesprek” met de politie) er aan toe kan gaan zodat u daarop beter voorbereid bent.

Indien u een oproep hebt ontvangen om bij het Openbaar Ministerie te verschijnen voor een OM hoorzitting of wanneer u dient te verschijnen voor de politierechter van de rechtbank, kunnen wij beoordelen of het dossier voldoende bewijs bevat, of er een juridisch verweer in zit waardoor een vrijspraak of geen straf hoort te volgen, of kunnen wij voor u bepleiten dat een lagere straf wordt opgelegd.

Hebt u een strafbeschikking ontvangen? Realiseert u zich dan dat u een strafblad krijgt indien u de strafbeschikking betaalt en geen verzet instelt. Wij kunnen u adviseren en eventueel helpen om verzet in te stellen en u vervolgens bijstaan wanneer u een dagvaarding ontvangt.

Gedurende het gehele strafproces treden wij op als uw strafpleiter, uw vertrouwenspersoon en ook uw adviseur. Uw belang staat hierbij steeds centraal. Wij zijn partijdig en staan aan uw kant. Wij doen het uiterste om te voorkomen dat uw belangen schade toegebracht worden. Hoe eerder u ons inschakelt, hoe beter latere schade voorkomen kan worden.

Wat wij doen, doen wij in overleg met u. Wij bespreken het dossier met u en nemen met u uw verhaal door. Wanneer wij menen dat bepaalde stappen nodig zijn, zoals het horen van getuigen, overleggen wij dat met u.

Wij realiseren ons dat de relatie tussen u en ons uiteindelijk is gebaseerd op vertrouwen en dat dit vertrouwen in ons misschien niet direct bestaat bij onze eerste kennismaking; u kent ons immers niet  en wij zijn vreemden voor u. U hebt daardoor wellicht het gevoel niet alles tegen ons te kunnen zeggen. Wij hopen dat u goed begrijpt dat onze partijdige positie, waarbij uw belangen centraal staan, samen met ons beroepsgeheim een goede basis bieden om een dergelijke vertrouwensrelatie op te bouwen. Wij hopen verder dat u ook begrijpt dat wij u in sommige situaties betere adviezen kunnen geven wanneer u ons volledig inlicht over uw situatie dan wanneer u ons gedeeltelijk inlicht over uw situatie.

Daarnaast hebben wij als advocaat voorrechten die een ander persoon, bijvoorbeeld een familielid of vriend niet heeft. Hiervoor werd ons beroepsgeheim al genoemd; informatie die u met ons deelt wordt door ons beschermd. Ook is sprake van het recht op vrij verkeer tussen u en uw advocaat, ook als u vast zit.

Verder vermelden wij nog dat wij bij toerbeurt ook optreden als piketadvocaat voor meerderjarigen en minderjarigen. Wij bezoeken dan aangehouden verdachten die op het politiebureau zitten en proberen daar zo snel mogelijk na de melding aanwezig te zijn voor advies en bijstand.  U kunt het zien als de dokter die weekenddienst heeft zodat u altijd bij de dokter terecht kunt.

Wat veel mensen niet weten wanneer zij voor het eerst worden aangehouden, is dat zij bij de politie een eigen advocaat kunnen opgeven die zij graag willen spreken. Dit wordt een voorkeursadvocaat genoemd. In de meeste gevallen kost u dit niets, net als dat de dienstdoende piketadvocaat u niets kost. Mocht dit anders zijn, dan zullen wij daarover eerst contact met u opnemen. Indien wij op een dag geen piketdienst hebben maar u bent aangehouden en toch advies van ons wenst, dan zullen wij altijd onze uiterste best doen u zo snel mogelijk te bezoeken. Mocht u aan de andere kant van het land zijn aangehouden, bijvoorbeeld in Groningen, dan is het vaak verstandig de dienstdoende piketadvocaat daar ter plaatse te laten komen en met hem/haar te bespreken dat u graag contact wilt met uw eigen advocaat. Die advocaat is dan gehouden contact met ons op te nemen. In de praktijk kan het voorkomen dat de politie in Groningen niet uit zichzelf kenbaar maakt dat u bent aangehouden in Groningen en een piketadvocaat laten komen die daar uit de buurt komt. Die advocaat zal echter wel contact met ons zoeken. Wij proberen daarna zo snel mogelijk contact met u te leggen. Wij raden u aan u niet te laten verleiden door de politie om afstand te doen van uw recht een advocaat te spreken voor het eerste verhoor; de politie zal en kan u niet garanderen dat u na het eerste verhoor direct wordt vrijgelaten zodat geen aanleiding bestaat om niet te wachten totdat uw advocaat op het bureau kan zijn omdat dit soms wat langer duurt dan u en de advocaat zelf zou willen.

Kortom. U staat bij ons nooit alleen en samen staat u sterker.

Tenslotte geven wij u hierna een idee van het soort zaken waarmee u bij ons terecht kunt. Het betreft geen uitputtende opsomming dus ook wanneer het soort zaak waar u mee zit niet wordt genoemd kunt u contact met ons opnemen.

Geweldsdelicten
Bedreiging
Mishandeling
Openlijke geweldpleging 
Huiselijk geweld
Stalking
Vernieling
Gewapende overval / gijzeling
Moord, doodslag, dood door schuld

Vermogensdelicten
Diefstal
Inbraak
Heling  

Zeden
Verkrachting
Aanranding
Incest
Grooming
Kinderporno

Verkeersdelicten
Ingevorderd rijbewijs
Rijden onder invloed
Schuld aan ongeval
Gevaar veroorzaken op de weg

 

 

 

 

Economische delicten
Witwassen                                                                          
Valsheid in geschrifte

Drugsdelicten
Handel drugs
Drugsbezit
Hennepteelt  

Slachtoffer
Vordering
Klacht art. 12 Sv

Overige
Brandstichting
Wapenbezit
Mensenhandel
Inbeslagneming goederen