Advocaten
mr. J.S. (Judith) Dijkstra
mr. P.A. (Peter) van Dokkum

Net als Judith Dijkstra is Peter van Dokkum zijn loopbaan begonnen bij het Ministerie van Defensie binnen het defensieonderdeel Koninklijke Marechaussee. Binnen de Koninklijke Marechaussee heeft hij veel ervaring opgedaan op het terrein van de (militaire) politiedienst, de recherche en bij de uitvoering van de Vreemdelingenwet. Naast de werkzaamheden verbonden aan de rechercheonderzoeken heeft hij ook stage gelopen bij de technische (forensische) opsporingsdienst van een regionaal politiekorps. Ook het optreden als Hulpofficier van Justitie behoorde tot zijn takenpakket. Hierna besloot Peter dat het tijd werd voor wat anders. 

Na zijn operationele werkzaamheden kwam hij terecht bij een afdeling binnen de Staf van de Koninklijke Marechaussee die zich bezig hield met personele aangelegenheden op het gebied van de (militaire) rechtspositie. Hij behandelde alle denkbare zaken betreffende de rechtspositie van militairen en burgers waaronder onder meer (medische) ontslagzaken, schorsingszaken, integriteitsschendingen en zaken omtrent loopbaan, functiewaardering en functioneren. Ook voerde hij verweer in bezwaarzaken en beroepzaken. Ook trad hij regelmatig op als raadsman (militaire vakbond) en vertrouwenspersoon voor militairen en burgers bij het Ministerie van Defensie. Het (militair) ambtenarenrecht en militair tuchtrecht is hem als het ware met de paplepel ingegoten. Bovendien mag hij zich specialist noemen op het gebied van het Flexibel Personeel Systeem (FPS) bij het Ministerie van Defensie.

Na eerst het opsporingswerk in dienst van het (militaire) Openbaar Ministerie (OM) te hebben verricht besloot hij na het afronden van zijn studie Nederlands Recht om aan de slag te gaan binnen de advocatuur.

De werkzaamheden van Peter liggen op de volgende rechtsterreinen:

  1. Strafrecht

  2. Arbeidsrecht

  3. Militair recht (militair strafrecht, militair ambtenarenrecht, militair tuchtrecht)

  4. Ambtenarenrecht

Peter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Strafrecht
- Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht Peter volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tenminste 10 opleidingspunten per jaar te behalen voor deze rechtsgebieden.

U kunt Peter rechtstreeks bereiken per e-mail: vandokkum@dvdadvocaten.nl